Patronem serwisu jest PTCA

Aleksandra Lesiak

prof. dr hab. n med.
Krótko o mnie

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończyła w 1999 roku. Specjalizację w zakresie dermatologii i wenerologii uzyskała w 2001 roku, a tytuł specjalisty w roku 2007. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych a w roku 2012 tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2018 roku uzyskała tytuł profesora. Obecnie pracuje w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej i jest koordynatorem Dermatologii dla Dzieci UM w Łodzi. Ma na swoim koncie liczne publikacje oraz wiele doniesień naukowych na międzynarodowych i polskich kongresach i konferencjach.

Jest członkiem Zarządu Głównego European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), Zarządu European Society of Pediatric Dermatology (ESPD) oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, wiceprzewodniczącą sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) oraz sekcji Onkologicznej PTD oraz sekretarzem sekcji Dermatologii Esteycznej PTD a także członkiem European Society for Dermatological Resarch (ESDR) oraz American Academy of Dermatology (AAD).