Patronem serwisu jest PTCA

Karolina Dębowska

Lekarz
Krótko o mnie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Doświad- czenie zawodowe zdobywa obecnie w Klinice Dermatologii w Katowicach. Uczestniczy w licznych kursach, konferencjach naukowych stale poszerzając i aktualizując swoją wiedzę.