Patronem serwisu jest PTCA

Aktualności PTCA

Atopia 3/2018

Kącik TV i czytelnia dla dzieci z Oddziału Alergologii w IGiCHP Rabka Zdrój

Do połowy września zamkniemy projekt wyposażenia w salkę TV, czytelnię i kącik wypoczynku dla dzieci przebywających na oddziale alergologii w IGiCHP Rabka Zdrój. PTCA zakupiło wygodną dużą sofę, zestaw mebli, roletę okienną oraz uzbierało dzięki Waszemu wsparciu niezliczoną ilość książek, gier i płyt DVD z bajkami. W Rabce pojawimy się w okolicach połowy września i zamontujemy meble, ozdobimy ściany specjalnie zaprojektowanymi grafikami w stylu „Endo” oraz przekażemy w darowiźnie sprzęt medyczny pomiarowy (oxytopulsoksymetr oraz urządzenie do pomiaru nawodnienia warstwy naskórkowej).

Centrum leczenia AZ S i atopii

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych (PTCA) wraz z Fundacją Alabaster, rozpoczęło działania na rzecz przystąpienia do konkursu EEA and Norway Grants Found, które ostatecznie mają doprowadzić do powołania Centrum leczenia AZS i atopii oraz przeprowadzenia w Polsce i kilku krajach partnerskich badań epidemiologicznych w zakresie występowania chorób atopowych. W lipcu, w Gdańsku, odbyło się pierwsze spotkanie robocze potencjalnych partnerów projektu ( PTCA, Fundacja Alabaster, Gdański Uniwersytet Medyczny, Łódzki Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet w Gdańsku), podczas którego dyskutowano poniższe kwestie:

  • Analiza możliwości przystąpienia do konkursu EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, gdzie celem programu jest wymiana wiedzy, wymiana dobrych praktyk, zwiększenie kompetencji w ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy krajami objętymi programem (koncentracja na wyzwaniach wspólnych dla całej Europy). Oszacowanie, czy i w jakim zakresie nasze potencjalne działania nakierowane na poprawę warunków życia osób z atopowym zapaleniem skóry oraz towarzyszącymi chorobami atopowymi wpisują się w warunki konkursu.

  • Uzgodnienie wspólnych obszarów zainteresowania i obszarów współpracy wszystkich włączonych uczelni i organizacji pozarządowych.
  • Uzgodnienie potencjalnych partnerów z krajów objętych grantami norweskimi.
  • Wstępna analiza źródeł finansowania wkładu własnego partnerów projektu a także rozpatrzenie innych możliwości pozyskania środków na realizację zamierzeń.
  • Wstępny podział zadań pomiędzy uczestnikami spotkania oraz ustalenie krótkoterminowego planu działania.

O postępach w realizacji projektu będziemy informować na bieżąco na łamach „Atopii”.

Abc Atopii – poradnik dla rodziców, szkół i przedszkoli, sezon 2018/2019

W październiku bieżącego roku dzięki Polskiemu Towarzystwu Chorób Atopowych oraz marce Eau Thermale Avène ukaże się „abc ATOPII” poradnik dla rodziców, szkół i przedszkoli sezon 2018/2019.

Jest to nieodpłatny materiał promujący wiedzę o chorobach atopowych oraz wspierający komunikację pomiędzy opiekunami dzieci atopowych i kadrą dydaktyczną w przedszkolu i szkole. Wydanie dostępne będzie nieodpłatnie dla pacjentów oraz opiekunów dzieci cierpiących na choroby atopowe, w wersji papierowej, w sieci aptek, szkołach, przedszkolach, gabinetach lekarskich oraz w wersji elektronicznej, na stronie www.ptca.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz