Patronem serwisu jest PTCA

Refundacja leczenia biologicznego dla dorosłych AZS

Atopia Jesień 2021
Na listopadowej liście refundacyjnej pojawi się pierwsze w Polsce leczenie biologiczne dla pacjentów dorosłych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry. Tym samym pacjenci dorośli uzyskaj dostęp do bezpłatnego leczenia w ramach programu lekowego – leczenia substancją czynną – dupilumabem.
Hubert Godziątkowski – Prezes Prezes PTCA

Mamy to!

Bezpłatny dostęp do leczenia biologicznego – lekiem o nazwie Dupixent (o działaniu i skuteczności leku tu) pisaliśmy wcześniej dla pacjentów dorosłych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry stało się faktem.

Zgodnie z informacją przekazaną bezpośrednio Prezesowi PTCA Hubertowi Godziątkowskiemu przez Pana Ministra Macieja Miłkowskiego, lek z substancją czynną dupilumab ma pojawić się na najbliższej liście refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 01 listopada, 2021 roku.

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarzy specjalistów (np. dermatologa czy alergologa) będą zgłaszać się do placówek wykonujących zastrzyki. Jak tylko będzie dostępna lista placówek realizujących leczenie Dupixentem PTCA opublikuje wygodną mapkę.

Prezent z okazji Światowego Dnia AZS

Atopowa społeczność nie mogła się spodziewać lepszego prezentu z okazji Światowego Dnia AZS, który obchodzi liśmy, jak co roku, w dniu 14 września. Właśnie w tym dniu podczas zorganizowanej konferencji prasowej, na której prezentowaliśmy wyniki naszego badania na temat wpływu AZS na życie rodzinne, zawodowe i relacje – mieliśmy przyjemność ogłosić nowinę o podjętej decyzji w sprawie refundacji.

Co to oznacza dla pacjentów dorosłych?

Pojawienie się leku na liście refundacyjnej uruchomi szereg działań administracyjnych oraz formalnych po stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. W praktyce proces będzie wyglądał w ten sposób, że po ogłoszeniu list, Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosi konkurs, na podstawie którego zostaną wyłonione placówki, w których pacjent będzie mógł przyjmować lek, w formie iniekcji, 1 raz w miesiącu. Leczenie dupilumabem jest programem lekowym co w praktyce oznacza, że pacjent za nic nie płaci (100% refundacji) ale też nie dostaje leku „do ręki”.

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarzy specjalistów (np. dermatologa czy alergologa) będą zgłaszać się do placówek wykonujących zastrzyki. Jak tylko będzie dostępna lista placówek realizujących leczenie Dupixentem PTCA opublikuje wygodną mapkę.

Kiedy lek będzie dostępny dla pacjentów?

Opisany powyżej proces, włączając konkurs, podpisywanie kontraktów itd., chwilkę potrwa. Według nas realnym terminem, w którym pacjent dorosły z ciężką postacią AZS będzie miał fizyczny dostęp do leczenia, szacujemy na koniec bieżącego roku 2021 lub początek 2022 roku. Będziemy na bieżąco informować o postępach w dostępności leczenia. Często zadajecie też pytania jakie będą kryteria, kwalifikujące pacjentów do przystąpienia do programu lekowego. Na ten moment możemy powiedzieć, że szczegółowe kryteria kwalifikacji będą ogłoszone wraz z listą placówek. Na dziś możemy powiedzieć najogólniej i w dużym skrócie, że leczenie dupilumabem będzie dostępne dla pacjentów dorosłych z atopią w stopniu ciężkim, którzy nie odpowiadają lub z różnych względów nie mogą się poddać terapiom z dotychczas dostępnych form leczenia.

Co z pacjentami młodszymi?

Wielu z Was, gratulując nam niewątpliwie ogromnego sukcesu, jakim jest doprowadzenie do refundacji leczenia biologicznego dla pacjentów dorosłych, pyta co z dziećmi, co z młodzieżą?

Jako organizacja pacjencka, mamy świadomość jak wiele jest jeszcze do zrobienia, mamy świadomość nadal niezaspokojonych potrzeb terapeutycznych młodszej grupy pacjentów. I to nie jest tak, że nic w tym temacie nie robimy! Wręcz przeciwnie. Zwracamy uwagę na fakt, że cała mechanika związana z wprowadzaniem leku na rynek, włączając badania kliniczne, rejestrację leku i ostatecznie wprowadzenie programu lekowego to proces długi, skomplikowany i wymagający współpracy i pracy wielu podmiotów (o czym poniżej). Taki proces niejednokrotnie trwa kilka lat. Kwestę leczenia dla dzieci Prezes PTCA Hubert Godziątkowski omawiał również podczas konferencji.

Dodatkowo, ze względu na procedury, obowiązują ce prawo czy na przykład dużo bardziej skomplikowany proces badań klinicznych i testowania leku na nieletnich i dzieciach zasada jest taka, że wprowadzanie na rynek i dalej refundacje, realizowane są kaskadowo – krok po kroku, rozpoczynając od grupy pacjentów najstarszych, na najmłodszych skończywszy. Generalizując – im pacjent młodszy, tym dłuższe są procedury badań klinicznych, dłuższa droga do rejestracji leku i ostatecznie wydłuża się perspektywa dostępu do leku i refundacji. 

Klikając w poniższy obrazek możesz obejrzeć prezentację przygotowaną przez organizację pacjenckie i zaprezentowaną podczas Konferencji z okazji Światowego Dnia AZS:

 

 

Mamy zatem za sobą pierwszy krok, czyli refundację dla grupy pacjentów dorosłych i obecnie jesteśmy w procesie zabiegania o kolejne grupy pacjentów. Nie jest to zatem ani niczyje widzimisię, ani nie zapomina się o dzieciach – tak po prostu wygląda proces. Jak słusznie zauważyli niektórzy członkowie naszych zamkniętych grup wsparcia „leki same się nie wpisują na listę refundacyjną”. Zgadzamy się z tym i apelujemy do pacjentów i opiekunów o wsparcie na każdym etapie naszej walki. PTCA jest reprezentantem grupy pacjentów i opiekunów, ale to nasza społeczność jest motorem działań i to właśnie społeczność chorych musi razem stać murem i organizować się we wszelkich aktywnościach. Każdy lajk się liczy, każde udostępnienie, każdy podpis pod petycją, każda opowiedziana historia, każde dobre słowo, każda wy pełniona ankieta. Zasada jest prosta – im większe zaangażowanie pacjentów i opiekunów, tym potencjalnie krótszy czas potrzebny do doprowadzenia do refundacji leczenia. Reasumując, nasze działania na wielu polach ostatecznie mają doprowadzić do sytuacji, gdy w Polsce leczenie biologiczne będzie dostępne dla wszystkich pacjentów począwszy od dzieci od 6. miesiąca życia – Nadzieję na udaną współpracę w tym zakresie dają też słowa Pana Ministra Macieja Miłkowskiego, który w wywiadzie dla PolitykaZdrowotna.com z dnia 16 września, 2021 r, odniósł się do kwestii refundacji leczenia biologicznego dla całej populacji pacjentów. Cały wywiad dostępny w linku poniżej:

Czytam wywiad z Ministrem Maciejem Miłkowskim

Jakie działania podejmują organizacje pacjenckie?

Dla tych, którzy na bieżąco obserwują działania Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych nie jest tajemnicą ile różnych działań podejmuje organizacja pacjencka i ile czasu to zajmuje. Nasza krucjata o lepsze jutro pacjentów dorosłych trwała ponad dwa lata (tylko działania w zakresie refundacji leczenia dla dorosłych). W tym czasie poza aktywnościami widocznymi, „wsparciowymi”, edukacyjnymi, organizacja podjęła wiele działań rzeczniczych, które ostatecznie pomogły doprowadzić do wprowadzenia programu lekowego dla dorosłych. Tym samym, świętując sukcesy do rosłych, już pracujemy i podejmujemy adekwatne działania w zakresie coraz młodszych grup pacjentów.

 

Poniżej krótka lista podstawowych podjętych działań:

1. Ciągły dialog z Ministerstwem Zdrowia, poświęcony leczeniu pacjentów (4 spotkania z Ministrem M. Miłkowskim)
2. PTCA koordynowało zbieranie podpisów i złożenie petycji do Premiera – 8500 pacjentów
3. Stworzono w SM miejsce wymiany informacji dla pacjentów dotyczące leczenia biologicznego tak, aby pacjenci posiadali informację zgodną z aktualną wiedzą medyczną.
4. Budowanie świadomości AZS jako choroby, dostępu pacjentów do nowoczesnej i szybkiej diagnostyki oraz efektywnego leczenia. Odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań z ekspertami, posłami, przedstawicielami urzędów państwowych.
5. Wysłaliśmy łącznie 960 pism i listów zwracających uwagę na to co ważne tu i teraz dla pacjentów. To oznacza, że PTCA średnio co drugi dzień wysyłało różnego rodzaju pisma do interesariuszy. 6. Dzięki współpracy z politykami doprowadziliśmy do 47 interpelacji poselskich w sprawie dostępu pacjentów z AZS do leczenia.

 


 

Podziękowania

Refundacja leczenia biologicznego jest efektem pracy wielu osób i podmiotów. Dlatego z całego serca Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych pragnie podziękować:

  • Ministerstwu Zdrowia, a w szczególności Panu Ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu;
  • Ekspertom medycznym, którzy nas ogromnie wspierali, a przede wszystkim: Paniom prof. Joannie Narbutt, prof. Aleksandrze Lesiak, prof. Lidii Rudnickiej, prof. Irenie Waleckiej, Panom prof. Witoldowi Owczarkowi, prof. Jackowi Szepietowskiemu, prof. Romanowi J. Nowickiemu;
  • Wolontariuszom PTCA oraz organizacjom, które weszły w koalicję „Zrozumieć AZS”: Fundacji Alabaster, Fundacji Edukacji Społecznej, Fundacji Amicus, Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę, Polskiemu Towarzystwu Alergologicznemu, Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu;
  • Wszystkim pacjentom i opiekunom dzieci z AZS, którzy wspierali nas swoimi historiami, aktywnością, wsparciem naszych aktywności i dobrym słowem;
  • Telewizji Polskiej, która wyemitowała nieodpłatnie nasz spot TV;
  • International Alliance of Dermatology Patient Organization (GlobalSkin);
  • Firmie Sanofi za całokształt wsparcia naszych projektów i realizacji celów statutowych PTCA. 

 

 

Hubert Godziątkowski Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych (PT ) Pomysłodawca i założyciel PTCA oraz fejsbukowych Grup Wsparcia dla rodziców dzieci z AZS oraz dla dorosłych pacjentów. W Stowarzyszeniu odpowiedzialny za ogólną strategię rozwoju organizacji oraz projekty o charakterze innowacyjnym i związane z nowoczesnymi technologiami. Pisuje od czasu do czasu do “Atopii” i nieustannie z kimś dyskutuje. Laureat medalu „Człowiek Wiedzy i doświadczenia” – nagroda Koalicji Liderzy Pro Bono. Z wykształcenia ekonomista, MBA w handlu zagranicznym, były nauczyciel akademicki (ekonomia). Gorący orędownik metody mokrych opatrunków w leczeniu AZS. To dzięki jego staraniom Wet Wrap Thrapy pojawiło się w Polsce, co dało nadzieję tysiącom pacjentów na komfort życia, bez świądu i drapania. Prywatnie tata Tymka i Igora. Starszy, Tymek z ciężką atopią i epizodyczną astmą oskrzelową. Hubert bardzo chętnie wspiera innych rodziców i pacjentów, dzieli się wiedzą, mocno współpracuje z kadrą medyczną, szkoli lekarzy w zakresie W i wszędzie, gdzie może zaszczepia wiedzę o problemach rodzin atopowych w Polsce.

Komentarze

Dodaj komentarz