Patronem serwisu jest PTCA

Strategie leczenie AZS

Atopia rok szkolny 2022/23

Strategie leczenia AZS w zależności od nasilenia objawów mierzonych skalą SCORAD (kolejne etapy są uzupełnieniem wcześniejszych)

1. Terapia podstawowa

 • edukacja pacjenta i jego opiekunów
 • emolienty
 • właściwa pielęgnacja (prysznice lub krótkie kąpiele z dodatkiem olejków)
 • okresowo stosowanie antyseptyków (np. kąpiel podchlorynowa)
 • unikanie czynników drażniących (alergeny, stres, zmiany temp. Itd.) – jeśli je rozpoznano w obserwacji

2. AZS łagodne, SCORAD <25 okresowy wyprysk

 • terapia z zastosowaniem miejscowych glikokortykosteroidów lub w zależności od lokalizacji miejscowych inhibitorów kalcyneuryny (pimekrolimus, takrolimus)
 • preparaty antyseptyczne zawierające jony srebra

3. AZS umiarkowane, SCORAD 25-50 nawracający wyprysk

 • terapia z zastosowaniem miejscowych inhibitorów kalcyneuryny lub glikokortykoidów miejscowych
 • mokre opatrunki
 • światłoterapia
 • poradnictwo psychologiczne
 • terapia klimatyczna/wodolecznictwo
 • interwencje psychologiczne psychiatryczne

4. AZS ciężkie, SCORAD >50 przetrwały wyprysk

 • hospitalizacja
 • immunosupresja ogólna: cyklosporyna
 • metotreksat
 • azatiopryna
 • mykofenolan mofetylu
 • krótkie kursy glikokortykosteroidów doustnych
 • leki biologiczne
 • inhibitory JAK

Materiał edukacyjny Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Materiał nie może zastąpić konsultacji medycznej i zaleceń wydanych przez lekarza.

 

Komentarze

Dodaj komentarz