Patronem serwisu jest PTCA

„The Doors – Otwieramy Drzwi do nowej pracy˝

Atopia 1/2017

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych zostało laureatem IV edycji Konkursu „Zwyczajnie Atywni”! Grant o wartości 30.000 zł. w ramach Konkursu „Zwyczajnie Aktywni” otrzymaliśmy za projekt „THE DOORS – otwieramy drzwi do nowej pracy”, który zakłada kompleksowe indywidualne wsparcie kilkunastu dorosłych pacjentów. Planowane jest przeprowadzenie 4-dniowych warsztatów dla 12 uczestników, w celu pomocy w radzeniu sobie w sytuacjach ekspozycji społecznej, wspierania wiary w siebie i minimalizacji negatywnych konsekwencji choroby. Wszystko z wykorzystaniem oryginalnych technik dramy – działań z pogranicza teatru i psychologii. Częścią inicjatywy są też planowane konsultacje dla 20 uczestników, które zostaną przeprowadzone z udziałem psychologa, doradcy zawodowego oraz lekarza medycyny pracy, a także warsztaty z autoprezentacji. Obecnie Projekt realizowany przez PTCA jest w fazie przygotowań, wkrótce szczegóły Projektu oraz warunki uczestnictwa.

Konsultacje psychologiczne online

Na początku 2017 roku PTCA uruchomiło funkcjonalność bezpłatnych porad/konsultacji z psychologiem, dla Członków PTCA. Rejestracja wizyt odbywa się elektronicznie za pośrednictwem tego formularza, a konsultacje są prowadzone w trybie online (połączenie video z psychologiem w gabinecie). Zapraszamy do czynnego uczestnictwa!

Wsparcie produktowe COMFIFAST™

Nowy rok rozpoczęliśmy Projektem Specjalnym. Dzięki wsparciu naszego Partnera Firmy BestMedicalBrands, wyposażyliśmy nieodpłatnie aż 20 rodzin atopowych w Polsce, pełnymi zestawami do mokrych opatrunków marki Comfifast™.

Projektem i wsparciem objęte zostały Rodziny Atopowe zrzeszone w PTCA (Członkowie PTCA lub ich dzieci) lub pacjenci spoza PTCA, pisemnie wskazani przez dowolnego Członka PTCA. W ramach Projektu Specjalnego, PTCA dostarczyło, nieodpłatnie na zasadach darowizny, do 20 wybranych spośród zgłoszonych rodzin, po jednym kompletnym zestawie do przeprowadzenia techniki mokrego opatrunku (WWT). Korzystając z okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować naszemu Darczyńcy, firmie BestMedicalBrands, dzięki której możliwe było obdarowanie i poprawa komfortu życia 20 atopowych rodzin w Polsce.

Wspólny wypoczynek

Powoli zbliżamy się do wakacji, dlatego też PTCA planuje rozpoczęcie serii spotkań wyjazdowych dla rodzin z dziećmi z AZS lub dla dorosłych z AZS. Ze względu na zbieżność celów, wspólnie z władzami Fundacji Alabaster, PTCA podjęło stosowne kroki oraz wspólnie uznaliśmy, że organizacja spotkań pozwalających na integrację osób z atopowym zapaleniem skóry i ich rodzin jest jednym z istotnych zadań, jakimi chcemy się zająć. Wspólne wyjazdy, weekendowe, lub wakacyjne, obejmowałyby m.in. zajęcia z psychologiem, warsztaty arteterapeutyczne i dramowe, relaksację, wspólne gotowanie, konsultacje lekarskie. Będziemy się starali znajdować takie lokalizacje, które pozwolą na korzystanie z konsultacji lekarskich, specjalnych zabiegów lub kąpieli w wodach leczniczych. Mamy nadzieję, że spotkania pozwolą spojrzeć na własną sytuację rodzinną w inny sposób, odnaleźć inne metody radzenia sobie z problemami codziennymi. Przyjrzymy się mechanizmom, które pojawiły się w rodzinie w związku z chorobą. Benefitem dla Członków Stowarzyszenia będzie pierwszeństwo w zapisach do uczestnictwa w organizowanym wypoczynku wspólnym, w niektórych przypadkach Stowarzyszenie może pokrywać w 100% koszty uczestnictwa dla rodzin najbardziej potrzebujących.

Przedszkole przyjazne alergikom

To jeden ze sztandarowych projektów do zrealizowania przez PTCA. Głównym celem projektu jest poprawa komfortu życia alergików i atopików podczas pobytu w placówkach dydaktycznych w całej Polsce, jak i również edukacja kadry opiekuńczej i edukacja w zakresie chorób atopowych oraz szkolenia z zakresu opieki na dziećmi. W ramach projektu PTCA wdroży system certyfikacji placówek przedszkolnych, które będą wg skali stopniowej oceniane w zakresie spełnienia podstawowych wymogów do „obsługi” podopiecznych cierpiących na choroby atopowe. PTCA w ścisłej współpracy z Radą Naukową PTCA będzie wizytować i oceniać placówki wg kryteriów przygotowania logistycznego i merytorycznego do opieki nad dzieckiem przewlekle chorym. W ramach projektu, przedszkola będą otrzymywać certyfikaty i różną ilość „gwiazdek” w zależności od poziomu spełnienia wymogów dla placówki przyjaznej alergikom. PTCA będzie dostarczać wizualne oznaczenia i informacje dla rodziców, wizualizowane w miejscach widocznych w przedszkolach, informujące o pozyskanym certyfikacie i poziomie bezpieczeństwa alergika i atopika.

Komentarze

Dodaj komentarz